Informatie

Damclub Zeeuws-Vlaanderen Adres : Nassaustraat 16   4515 AM IJzendijke -  E-mail : info@damclubzvl.nl

Bestuur:

Leo van den Broeke  ,  Voorzitter, Landpoortstraat 17 , 4515 CB  IJzendijke Tel. : 0117 306024

Ton Oosthoek  , Secretaris. Nassaustraat 16 , 4515 AM  IJzendijke Tel. : 0117 306046

Ada van den Broeke  , Penningmeester, Landpoortstraat 17 , 4515 CB  IJzendijke Tel.: 0117 306024

Clubavond iedere woensdagmiddag  vanaf 13:30 uur Clubmiddag  in het clubgebouw van Scouting Oostburg aan de Baljuw Veltersweg te Oostburg. Voor de juiste dagen zie de letter "D" in de kalenders hieronder:

kalender-2022 Damclub ZVL

Voor het adres zie: locatie Damclub ZVL.

Website Scouting Oostburg : https://www.scoutingoostburg.nl/